İŞ SAĞLIĞI POLİTİKASI

İŞ SAĞLIĞI POLİTİKASI

Kurumumuz bünyesinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini her zaman ön planda tutmaktayız. İş yerinde, işçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanması Kurumumuz ‘ un öncelikli hedeflerinden bir tanesidir. Bu konuda sorumluluklar en alt kademeden en üst kademeye kadar çalışanlarımız tarafından paylaşılmaktadır. Çalışanlar olarak, iş yerindeki güvenliğin sağlanması amacıyla sağlık ve emniyet politikalarına uyma konusunda azami gayret göstermekteyiz. Mevzuat gereğince, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları faaliyet göstermekte ve kurullarımız İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin performansının ölçülmesinin ve arttırılması adına çalışmalar yapmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yasal düzenlemelere uygun hareket etmeyi ve İş Sağlığı ve Güvenliği iyileştirme etkinliklerinin çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimseriz. Çalışanlarımız iş yerinde güvenli olmayan durumları derhal yöneticileri ile paylaşmakla yükümlüdür. Bu sayede çalışanlarımızı, kendi çalışma alanlarının güvenliğini ile sorumluluk almaya teşvik ederiz. İş kazaları ve meslek hastalıklarına neden olabilecek unsurları önceden tespit edip risklerin önüne geçerek çalışma ortamını ve şartlarını güvenli hale getirmek Kurum olarak temel gayemizdir. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince kurum bünyesindeki, 50 ‘ den fazla çalışanı olan iş yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları faaliyet göstermektedir. Kurullar, çalışanları için Sağlık ve Güvenlik konularında karar alıcı rol oynarlar.
 

Kurullar bünyesinde;

  • İşveren Vekili
  • İSG Uzmanı
  • İşyeri Hekimi
  • Kurul Sekreteri
  • Çalışan temsilcileri yer almaktadır.


Risk değerlendirme ve risk düzeyi azaltma etkinliklerine Kurum içinde her düzeyde katılım için hedefler koyarak İş Sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirip ‘’Sıfır İş Kazası’’ na ulaşmayı amaçlamaktayız. Çalışanlarımız için güvenli iş ortamı sağlamak ve çalışanlarımızı İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilinçlendirmek ve farkındalığı arttırmak adına çalışanlarımızın katılımının zorunluğu olduğu için İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini belirli aralıklarla organize etmekteyiz. Eğitimlerimiz henüz fabrikaya giriş öncesi verilen eğitimler ve üretim alanlarında proseslere özel risklerin yaşayarak öğrenilmesini amaçlayacak şekilde hazırlanmıştır. Bu bağlamda eğitim faaliyetlerimiz belirli aralıklarla gözden geçirilerek, oluşabilecek yeni ve güncel sorunların önceden belirlenmesini hedefleriz…