İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Genel Esaslar

En önemli sermayesi insan kaynağı olan kurumumuzun temel hedefi, çalışanlarımızın parçası olmaktan gurur ve mutluluk duyduğu bir kurum olmaktır. Grup olarak sürdürülebilir büyümenin ancak çalışanlarımızın katkısı ile mümkün olacağının bilincindeyiz ve bu sebeple stratejik hızlı, proaktif ve sorumlu çalışma arkadaşları ile kurumumuzu büyütmeyi hedeflemekteyiz. Grup İmaj Aydınlatma, tüm paydaşlarına hızlı, etkin ve adil bir şekilde destek vererek, bütünleştirici ve stratejik iş ortağı olarak yetkin ve yüksek standartlarda hizmet sunmayı hedeflemektedir.
 

Grup İmaj Aydınlatma bu doğrultuda;

 • Çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlayabilecek uygun ortam yaratmak
 • Sürdürülebilir gelişim için elverişli işyeri ortamı sağlamak
 • Bireysel farklılıkları insan kaynağı zenginliği olarak görmek ve etik değerlerimiz doğrultusunda adil yaklaşım sergilemek
 • Çalışanların performansını objektif kriterlerle ölçümleyerek değerlendirmek
 • Çalışanların eğitilmesi ve geliştirilmesinde fırsat eşitliği sağlamak
 • Çalışanların ve organizasyonun gelişimi için Grubumuz dahilinde görevlendirme, transfer ve rotasyon fırsatların değerlendirmeye sunmak ve destek olmak
 • Etik değerlerin ve genel davranış kurallarının uygulandığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengenin gözetildiği bir iş ortamı sağlamak
 • Yüksek performansı ödüllendirmek, beklenenin altında kalan performans ile ilgili doğru ve yapıcı geri bildirimler yapmak ve geliştirilmesinde destek olmak
 • Çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını güçlendirici yaklaşımları geliştirmek üzere hareket eder.


İnsan kaynakları uygulamalarında, etik değerlerin gözetildiği, takım ruhunun ön planda tutulduğu, paylaşımcı, katılımcı, ve yaratıcılığa değer veren sağduyulu bir kültürün oluşturulmasına ve yaygınlaştırılmasına gayret ederiz. Grubumuzun İnsan Kaynakları Politikası, şirket ve çalışan hedeflerinin örtüşmesi ekseni üzerine kurulmuştur. Bu sebeple çalışanlar arasında kurumsal bağlılığın yüksek tutulması ve kurumsal kültür ögelerinin herkes tarafından benimsenerek sahiplenilmesi büyük önem arz etmektedir. Takım çalışması, kuruma ve kurum kültürüne bağlılık her zaman ön planda tutulmakta olup çalışanlarımızın kendi başarıları ile olduğu kadar kurumun başarısı ile de gurur duyması İnsan Kaynakları alanındaki en önemli hedefimizdir. Kurum kültürümüz, çalışanların adil, güvenilir, samimi ve doğru ilişkiler kurması üzerinde şekillendirilirken dürüstlük, çalışanların kurumla olan ilişkisinde en yüksek değerimiz olarak kabul edilmektedir. Kurumumuzda tüm çalışanlar eşit haklara sahiptir. Çalışanlarımızın milliyet, inanç, etnik köken, cinsiyet, maluliyet, siyasi görüş ve yaş ayrımı gibi özellikleri kurumumuzun insan kaynağı zenginliği olarak kabul edilmekte ve çalışanlarımız bireysel farklılıklar temelinde değerlendirilmektedir. Çalışanlar olarak kurum içi iletişim kanallarında ve eğitim programlarında yer verilen etik değerlerin içselleştirilmesine ve bu farkındalıkla hareket etmeye özen gösteririz.

 • Nitelikli İş gücünün kurumumuza kazandırılması Grup İmaj Aydınlatma olarak seçme ve işe alma sürecinde ayrımcılık yapmadan tüm adaylara eşit davranmayı ve bu süreçte tek ölçü olarak işe uygunluğun aranmasını ilke olarak benimsemekteyiz. İşe alım stratejisinin şirketlerin başarısındaki önemine inanan kurumumuz insan kaynağı seçiminde kişilerin eğitim, deneyim, yetkinlik, kariyer hedefleri ve beklentileri ile pozisyonun gerektirdiği özelliklere göre işe alım yapmaktadır. Ekip çalışmasına yatkın, Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından izleyen, yenililere açık olan ve kurumsal kültürümüze uygun kurumumuzu ileriye götürecek bireyleri bünyemize kazandırmayı hedeflemektedir.
 • Çalışanların Eğitimine Ve Gelişimine Yatırım Yapma Çalışanlarımızın potansiyellerini maksimize etmek ve sürekli gelişimini sağlamak adına uygun fırsatların yaratılması ve korunması kurumumuzun üstlendiği ana sorumluluklardan bir tanesidir. Çalışanlarımızın gelişimini sağlamak adına her aşamada her düzeyde eğitime büyük önem vermekteyiz. Grup olarak nitelikli ve profesyonel çalışanları yetiştirmek amacıyla öğrenmeyi ve gelişimi teşvik eden bir kültürü benimsemekteyiz. Kurumumuzun başarısını ve verimini artırabilmek için çalışanlarımızı, gerek kişisel becerilerini ve gerekse de işimizi geliştirecek eğitimleri almaya teşvik etmekteyiz. Bu doğrultuda İnsan Kaynakları çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda sürekli gelişimlerini destekleyecek gereken bilgi, beceri ve yetkinlik alanlarını saptayarak çok çeşitli kişisel ve mesleki eğitimler organize etmektedir. Aynı şekilde çalışanların kişisel eğitim talepleri de benzer şekilde değerlendirilip çalışanlarımıza sunulmaktadır. Eğitim programlarımızda kişisel gelişim, teknik, yönetim becerileri geliştirme, hukuk, dijital pazarlama ve sosyal medya başlıkları gibi birçok konu yer almaktadır. Bunun yanında kurumlara özel tasarlanan çözümler de kurumumuz eğitim programlarını zenginleştirmektedir. Çalışanlara teknik eğitimlerin yanı sıra, günümüz iş dünyasının stres kaynaklı zorlukları ile baş edebilmeleri için sosyal eğitimler de düzenlenmektedir. Kişisel gelişim eğitimleri, iş-özel yaşam dengesi konulu eğitimler çalışanlarımız tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmakta ve tüm çalışanlarımızın katıldığı bu eğitimler takım ruhunu desteklerken, iş yerinde huzurlu bir ortam yaratılmasına da katkı sağlamaktadır. Mevcut liderlerimizin ve geleceğin liderlerinin sürekli gelişmelerini destekleyen bir öğrenme ve gelişim ortamı oluşturarak, iş hedeflerimize ulaşmak üzere güçlü ve sağlam lider adayları yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu doğrultuda, yeni işe başlayan liderlerimizin ve/veya geleceğin lider adaylarının hızlı bir şekilde kültürümüze adaptasyonunu sağlayan oryantasyon eğitimlerinden mevcut yetkinliklerini azami düzeye çıkaracak liderlik eğitimlerine kadar birçok eğitim fırsatı sunabilmekteyiz. Ayrıca, çalışanlarımıza, özel üniversiteler nezdinde kurumumuza özel indirim anlaşmalarıyla lisansüstü eğitimlerine çalışırken de devam edebilme imkanı sunmaktadır. Tüm bu uygulamalarımızın, teknolojiyi kullanma, yeni iş süreçleri geliştirme ve yeni pazarlarda lider olma gücümüzü arttıracağına inanıyoruz.
 • Ücretlendirme ve Ödül Yönetimi Grup İmaj Aydınlatma olarak “eşit işe eşit ücret” prensibimi benimsemekteyiz. Ücret politikamız, ücret kademlerine, güncel piyasa eğilimlerine ve performans değerlendirmelerimize bağlı olarak belirlenmekte ve güncellenmektedir. Nitelikli çalışanları bünyemize katmak ve bağlılıklarını arttırmak adına rekabetçi ödül yönetimini uygulamak ve çalışanlarımızın katkılarını ve başarılarını ödüllendirmek temel prensibimizdir. Çalışanlarımız, kendilerinden beklenen performans ve sorumluluklarını aşan istisnai başarılar gösterir ve/veya çalışmalar yaparlarsa, takdir edilmeleri ve ödüllendirilmeleri gerekliliğine; bu tarz ödüllerin, çalışanlarımızın standardın ötesinde çaba göstermesini sağlayacağına ve önemli başarılara imza atmalarını teşvik edeceğine inanmaktayız.